Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux SIS

ข้อความว่า
ชื่อ: Ting
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 กันยายน, 1998 at 15:09:53 [ ด้วย IP : 203.154.19.2 ]
หัวข้อ : Linux SIS
ด้วยข้อความที่ว่า:
ลง Linux SIS ของ NECTEC กับเครื่องที่มี CD-ROM เป็น SCSI ไม่ได้เลยครับ
โดยโปรแกรมบอกว่าไม่สามารถหา CD-ROM ได้ แก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 01:19:58 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: Linux SIS
ตอบว่า :
ลองส้างแผ่น boot ด้วย scsi.s สิครับ
หรือจะใช้ boot image ที่เป็นชื่อ model scsi controller ก็ได้

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Nuno
ส่งเมื่อวันที่ : 26 กันยายน, 1998 at 02:51:21 [ ด้วย IP 202.44.202.34 ]
หัวข้อ : Re: Linux SIS
ตอบว่า :
http://www.school.net.th/linux-sis/tips/installation.html

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :