Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรื่อง extream linux

ข้อความว่า
ชื่อ: kob
ส่งมาเมื่อวันที่ : 18 กันยายน, 1998 at 10:32:56 [ ด้วย IP : 208.147.1.13 ]
หัวข้อ : เรื่อง extream linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบวิธีการเชื่อมต่อเครื่องหลายเครื่อง(แบบcluster)โดยทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยใช้ linux มาต่อกัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :