Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำอย่างไรให้ terminal ใช้ pineได้

ข้อความว่า
ชื่อ: top
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 กันยายน, 1998 at 13:58:35 [ ด้วย IP : 192.100.77.6 ]
หัวข้อ : ทำอย่างไรให้ terminal ใช้ pineได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมลองใช้เครืีอง linux เป็น server แล้วลองใช้ window95 telnet ไปที่เครื่อง linux โดยใช้ terminal dl200 แต่พอเข้า pine มันบอกว่าไม่รู้จัก
dl200 และทำอย่างไรให้ terminal ที่ telnet เข้าไปใช้ภาษาไทยได้ด้วยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 17 กันยายน, 1998 at 22:58:46 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: ทำอย่างไรให้ terminal ใช้ pineได้
ตอบว่า :
พิมพ์
export TERM=vt100
แล้ว set ที่ dl200 ให้เป็น VT100 emulator (ถ้ามี)

พอเปิด pine ดูตรง config แล้ว set encoding (มั้ง) ให้เป็น iso8859-1


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :