Linux
Reply Return

หัวข้อ : window manager กับ desktop

ข้อความว่า
ชื่อ: มิ๊ด
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 กันยายน, 1998 at 10:38:28 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : window manager กับ desktop
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากถามว่า window manager กับ desktop ต่างกันอย่างไรครับ เข้าไปใน sunsite แล้วเห็น เขาแยก gnome กับ kde เป็น desktop ส่วน windowmaker เป็น window manager และก็อยากทราบว่าจะใช้ window maker กับ kde ในเครื่องเดียวกันได้หรือเปล่า เพราะชอบ windowmaker อยู่แล้ว แต่อยากลอง kde ด้วยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :