Linux
Reply Return

หัวข้อ : set linux ให้เป็น DNS SERVER

ข้อความว่า
ชื่อ: น้องใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 22:21:10 [ ด้วย IP : 203.151.188.30 ]
หัวข้อ : set linux ให้เป็น DNS SERVER
ด้วยข้อความที่ว่า:
set linux ให้เป็น DNS SERVER ทำอย่างไรครับ /// อยากทำเป็นจังเลย

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: tip
ส่งเมื่อวันที่ : 16 กันยายน, 1998 at 07:59:41 [ ด้วย IP 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Re: set linux ให้เป็น DNS SERVER
ตอบว่า :
ลองเข้าไปดูที่ Web นี้ซิเขามีคำตอบให้
http://webexpo.intanon.nectec.or.th/howto/

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :