Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำไมเป็น คนละ system file

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 13:20:34 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : ทำไมเป็น คนละ system file
ด้วยข้อความที่ว่า:
$ mv backup/ /usr/local/test
mv: cannot move `backup' across filesystems: Not a regular file
ผมมี 2 patition
/dev/hda1 on / type ext2 (rw)
/dev/hda2 on /usr/local type ext2 (rw)
ทำไมถึงมี error นี้ครับ แตจ่ถ้า cp -R จะสามารถทำได้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 18:04:15 [ ด้วย IP 203.149.30.50 ]
หัวข้อ : Re: ทำไมเป็น คนละ system file
ตอบว่า :
ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคำสั่ง mv มันจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ
เท่านั้นครับ ไม่ใช่การย้ายจริงทาง physical แต่เป็นการ
ย้ายทาง logical ดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถย้ายข้าม
partition ได้เพราะเป็นการย้ายตัวเนื้อข้อมูล ไม่ใช่
แค่เปลี่ยนหัว

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :