Linux
Reply Return

หัวข้อ : คู่มือ linux

ข้อความว่า
ชื่อ: sola
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 กันยายน, 1998 at 20:48:44 [ ด้วย IP : 203.149.17.9 ]
หัวข้อ : คู่มือ linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ที่ไหนมีคู่มือหรือบทความดีๆที่เป็นภาษาไทยบ้างครับ ของ linux นะครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 02:00:44 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: คู่มือ linux
ตอบว่า :
ที่นี่และก็ที่ http://webexpo.intanon.nectec.or.th/howto

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: redhatcd
ส่งเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 16:11:59 [ ด้วย IP 202.6.107.20 ]
หัวข้อ : Re: คู่มือ linux
ตอบว่า :
ที่นี่ก็ดีครับ linux.thai.net หัวข้อ project

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: tip
ส่งเมื่อวันที่ : 16 กันยายน, 1998 at 08:19:45 [ ด้วย IP 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Re: คู่มือ linux
ตอบว่า :
มีไซค์ต่อไปนี้ค่ะ
www.thailinux.org ไซค์นี้ tip เข้าไปดูแล้วได้ความรุ้เพิ่มขึ้นมากเลยจากที่ไม่ค่อยรุ้อะไร
www.thaihacker.net/main_frame.htm ส่วนไซค์นี้เด็ดดีจริง ๆ เสียดายที่ความรุ้ tip ยังน้อยเลยนำโปรแกรมที่พี่เข้าแนะนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ ส่วนใหญ่แล้วที่ติดตามมากจะเป็นไซค์ที่เป็นภาษาอังกฤษเสียส่วนใหญ่ เพราะ tip เองก็มีปัญหาเรื่องภาษาเหมือนกัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :