Linux
Reply Return

หัวข้อ : มีปัญหาถามหน่อยนะครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: หนุ่มน้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 19:18:06 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : มีปัญหาถามหน่อยนะครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ถ้า ftp server มันฟ้องว่า Can't set guest privileges. มันเกิดอะไรขึ้นครับ คือผมไปแก้ไขมันไฟล้ ftpaccess มันนิดหน่อยนะครับ
พอเอา backup มันกลับมามันก็ ftp annonymous เจ้งเลยครับ แต่ว่า ftp เป็น user อื่น ยังใข้ได้อยู่นะครับ พอจะทราบสาเหตุไหม
ครับและวิธีแก้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :