Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดต่อ ASUS 3Dexplorer GX/2 ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: สมเกียรติ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 18:26:48 [ ด้วย IP : 203.144.255.66 ]
หัวข้อ : ติดต่อ ASUS 3Dexplorer GX/2 ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ card ใหม่นี้ไม่นานครับ พอลองติดตั้งใน X-Windows ตัวโปรแกรมก็ตรวจพบ card ของผมถูกต้อง ติดตั้งจนเสร็จ แต่พอ startx ดูจอถูกแบ่งเป็น 2 ข้าง ซ้ายขวา แสดงข้อความเหมือนกัน ใช้ได้เฉพาะข้างซ้าย จะ set อย่างไรก็เป็นเหมือนเดิม ยิ่งเปลี่ยน config มาก ๆ ภาพล้มเลยครับ อ่านไม่รู้เรื่อง ลองใช้ xf86config ดู ภาพล้มตลอดเลยครับ มองอะไรไม่รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ เคยใช้ S3 Virge ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ

รายละเอียดของเครื่อง
ASUS 3Dexplorer GX/2 av in-out ใช้ S3 Virge GX/2 sgram 2 MB
Monitor ของ Philips รุ่น Brialliance 1520

ใครทราบวีธีติดตั้ง card นี้ช่วยผมด้วยครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :