Linux
Reply Return

หัวข้อ : คีย์บอร์ดภาษาไทย

ข้อความว่า
ชื่อ: ต้น
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 14:10:56 [ ด้วย IP : 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : คีย์บอร์ดภาษาไทย
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำอย่างไรให้คีย์บอร์ดรับภาษาไทย

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: tip
ส่งเมื่อวันที่ : 16 กันยายน, 1998 at 08:30:43 [ ด้วย IP 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Re: คีย์บอร์ดภาษาไทย
ตอบว่า :
ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย บน x windows or console ?

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Pt
ส่งเมื่อวันที่ : 17 กันยายน, 1998 at 15:15:15 [ ด้วย IP 133.46.12.203 ]
หัวข้อ : Re: คีย์บอร์ดภาษาไทย
ตอบว่า :
ผมได้สร้าง TE(Thai Extenstion for Linux) ไว้
ดูที่
http://www.fedu.uec.ac.jp/ZzzThai/Linux

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :