Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ dail

ข้อความว่า
ชื่อ: น้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 08:29:43 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ dail
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือตอนนี้ผมมี Server NT4.0 เป็นเครื่องที่รับการ Access ผมต้องการใช้ Linux เป็นตัว Access เข้าไป Login
ผมได้ทดลองทำตามวิธีที่เขียนตอบมาหลายๆข้อนั้นแล้ว เครื่อง NT ตอบรับแต่ก็เข้าไม่ได้สักครู่เดียวก็ถูก Server ตัดออก
ขออีกข้อนะครับ
หากต้องการต่อกับอีกที่หนึ่ง ถ้าต่อด้วย Win95 ต้องรอให้ขึ้นพร๊อม แล้วใส่ตัวเลขเพื่อเลือก เสร็จแล้ว Login ถึงขึ้นให้ใส่ User และ Password
เสร็จแล้วต้องพิพม์ slirp เพื่อใช้งาน Internet ได้ ผมได้ทดลองเขียน script แล้วหมุนด้วย dip พอสั่งให้หมุนก็เข้าlogin ผ่านไปได้ด้วยดี แต่มันจะไปค้าง
อยู่ตรงพร๊อมของ user ไม่ทำอะไรต่อเลยจะพิมพ์อะไรก็ไม่ได้ ค้างจนต้องปิด Modem ทิ้ง

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 13 กันยายน, 1998 at 14:22:34 [ ด้วย IP 203.148.211.2 ]
หัวข้อ : Re: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ dail
ตอบว่า :
1. เลือก option ใน NT ให้ grant dial-in ของ user นั้นๆด้วย
(ทำใน user manager)

กับ เซตให้ NT accept plain text password (ทำใน user controlpanel->network->service->remote access)
ปรกติ NT default จะรับ encrypted password

2. เขียน script ต่อให้ถึงพิมพ์ slirp เลยครับ

ตัวอย่าง

# Wait for login prompt
wait ogin: 20
if $errlvl != 0 goto login_error
# Send the login ID.
send yourID\n
# Wai for passwd prompt
wait assword: 20
if $errlvl != 0 goto password_error
# Send the passward.
send Yourpassword\n


# *Jonix* send slirp command
sleep 4
send slirp ppp\n
mode ppp

เท่านี้ก็เรียบร้อย :)


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :