Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะ set Dial inใน FreeBDS 2.2.1

ข้อความว่า
ชื่อ: Mr_T
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 กันยายน, 1998 at 20:48:03 [ ด้วย IP : 203.152.0.201 ]
หัวข้อ : จะ set Dial inใน FreeBDS 2.2.1
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะทำงาน set ให้โทรเข้า Login LINUX FreeBSD 2.2.1 ยังไงครับ
ใครรู้ช่วยบอกผมที
ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :