Linux
Reply Return

หัวข้อ : backup linux

ข้อความว่า
ชื่อ: roong
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 กันยายน, 1998 at 17:15:11 [ ด้วย IP : 203.149.11.1 ]
หัวข้อ : backup linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการที่จะ backup รายชื่อ user,password และ config ต่างๆที่เรา set ไว้ รวมถึง Application ที่เคยลงเอาไว้ จะต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ:
ส่งเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 01:22:17 [ ด้วย IP 161.246.10.22 ]
หัวข้อ : Re: backup linux
ตอบว่า :
ใช้ โปรแกรม tar

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: (๐|๐)
ส่งเมื่อวันที่ : 15 กันยายน, 1998 at 04:08:13 [ ด้วย IP 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : Re: backup linux
ตอบว่า :
ผมคิดว่าน่าจะ backup file เหล่านี้นะครับ(ไม่เคยทำเหมือนกันครับ)
1. /etc ทั้งหมด
2. home ของ user
เท่านี้ก็น่าจะพอนะครับ ส่วน application ผมว่าคงยากครับ เพราะต้องเก็บทุก file คงเยอะน่าดูลงใหม่ดีกว่า

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :