Linux
Reply Return

หัวข้อ : รับ mail ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: Oak.
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 กันยายน, 1998 at 08:21:03 [ ด้วย IP : 203.159.0.15 ]
หัวข้อ : รับ mail ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอนนี้ผมลง linux redhat 5.0 แล้ว แล้วเครื่องต่ออยู่กับระบบ lan ของมหาวิทยาลัย โดยเครื่องนี้ต้องการจะเป็น mail server ของภาควิชา แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่า ไม่สามารถรับ mail จากเครื่องอื่นๆได้ เวลาส่ง mail เข้ามาแล้ว mail จะ return โดยแจ้งว่า user unknown ทั้งๆที่ user นั้นก็มี แล้วยังสามารถส่ง mail ออกได้อีกด้วย ใครรู้บ้างช่วยตอบทีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 14 กันยายน, 1998 at 01:35:32 [ ด้วย IP 203.148.211.2 ]
หัวข้อ : Re: รับ mail ไม่ได้
ตอบว่า :
ต้องกำหนดให้เครื่องนี้เป็น mail exchanger
โดยกำหนดที่ dns server ครับ

ไปติดต่อ admin ของมหาลัยให้เขา map MX หรืแสร้าง sub domain ให้เราทำ DNS server เองก็ได้


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :