Linux
Reply Return

หัวข้อ : อะไรคือ LINUX

ข้อความว่า
ชื่อ: กล้วยป้อม
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 กันยายน, 1998 at 22:33:46 [ ด้วย IP : 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : อะไรคือ LINUX
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการทราบความเป็นมาการทำงาน และอืร่ๆ อย่างละเอียด
จะขอบคุณมากเลยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 06 กันยายน, 1998 at 23:08:44 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: อะไรคือ LINUX
ตอบว่า :
ลองไปดูที่
www.linux.org
ซิครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 07 กันยายน, 1998 at 00:17:17 [ ด้วย IP 203.149.5.3 ]
หัวข้อ : Re: อะไรคือ LINUX
ตอบว่า :
อ.ครับ ทำไม lulu webboard มันทำเง็งๆ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Vincent66
ส่งเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 16:47:11 [ ด้วย IP 203.151.17.213 ]
หัวข้อ : Re: อะไรคือ LINUX
ตอบว่า :

มันเป็นระบบปฏิการอย่างหนึ่งหนะครับเป็นระบบปฏิการที่แจกฟรีครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :