Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำไมถึงเข้า program netscape ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: Cu
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 มิถุนายน, 1998 at 18:19:11 [ ด้วย IP : 203.146.33.48 ]
หัวข้อ : ทำไมถึงเข้า program netscape ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
พอลงแล้วเข้าไม่ได้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 28 มิถุนายน, 1998 at 19:54:23 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ทำไมถึงเข้า program netscape ไม่ได้
ตอบว่า :
เอ๋ Version ไรนะครับ ? แล้วมันขึ้นว่าอะไรเหรอท่ลงไม่ได้อ่ะครับ
ต้อง run ใน x-windows นะครับ หรือว่า ram ไม่พอครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :

 

Thai Net Home