Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำไมใช้ mouse ใน Xwin ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ช่วยด้วย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน, 1998 at 10:03:56 [ ด้วย IP : 203.149.1.173 ]
หัวข้อ : ทำไมใช้ mouse ใน Xwin ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือ ผมได้ลง slackware v. 3.5 kernel 2.0.34 ผมสามารถใช้ mouse ได้ใน mode ธรรมดา
แต่พอเวลาไปใช้ใน Xwin ปรากฏว่ามันไม่ยอมขยับที่ ผมใช้ mouse แบบหัวเป็น PS/2ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: CatZilla
ส่งเมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน, 1998 at 14:56:29 [ ด้วย IP 203.146.51.1 ]
หัวข้อ : Re: ทำไมใช้ mouse ใน Xwin ไม่ได้ครับ
ตอบว่า :
ตอน Configuration X จะมีคำถามว่าคุณใช้ Mouse อะไร ให้ตอบ msmouse 2 botton และ device เป็น /dev/psaux ครับ หรือสร้าง Symbolic link ของ psaux ให้เป็น mouse ลองดูอีกทีครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :

 

Thai Net Home