Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้แผ่นที่มาจาก sco-unix ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: ต่อ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน, 1998 at 17:57:56 [ ด้วย IP : 208.147.5.9 ]
หัวข้อ : ใช้แผ่นที่มาจาก sco-unix ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่า ผมมีแผ่น program Basic บน sco-unix
จะนำมาใช้ใน Linux แต่มัน mount ไม่ได้ ขึ้น error
เกี่ยวกับ block อะไรเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร แล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน, 1998 at 05:31:02 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: ใช้แผ่นที่มาจาก sco-unix ไม่ได้
ตอบว่า :
จาก
/usr/src/linux/Documentation/filesystems/sysv-fs.txt
เขาบอกว่า ให้ mount โดย
#mount -t sysv /dev/fd0 /mnt
แต่ก็มี bug อยู่ที่ว่า จะสามารถอ่าน Superblock ได้แค่บาง block นะครับ ทำให้ไม่จำเป็นว่าจะต้อง อ่าน ได้ทุกแผ่น
แต่
คุณ compile kernel ให้ support Sys V filesystem แล้วหรือยังครับ
ลองไปเปิดดู
/proc/filesystems
นะครับ ว่ามี sysv อยู่หรือเปล่า

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :