Linux
Reply Return

หัวข้อ : x-windows fail

ข้อความว่า
ชื่อ: police
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 เมษายน,2002 at 11:57:06 [ ด้วย IP : 202.47.246.151 ]
หัวข้อ : x-windows fail
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำ xconfigure แล้ว ok ได้ รัน xtest ก็ ผ่าน
แต่พอเรียกใช้งาน startx ไม่ผ่าน เกิด error เกิดขึ้น
จะแก้ปัญกาอย่างไรดี

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: police
ส่งเมื่อวันที่ : 26 เมษายน,2002 at 10:44:57 [ ด้วย IP 202.47.246.151 ]
หัวข้อ : Re: x-windows fail
ตอบว่า :
ปัญหาครับไม่มช่ปัญกา
เพิ่มเติม เป็นเพราะ พื้นที่ HD เหลือน้อยหรือเปล่าครับ สัก ห้าร้อย เม็ก พอเปล่าครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Knight
ส่งเมื่อวันที่ : 30 เมษายน,2002 at 14:58:47 [ ด้วย IP 203.149.41.191 ]
หัวข้อ : Re: x-windows fail
ตอบว่า :
ม่ายเห็นอธิบายปัญหาเลยอะ เดายาก ยังไง บอก error msg น่าจะพอเดาได้มั่ง

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :