Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยด้วยครับ file server ด้วย samba มีปัญหา

ข้อความว่า
ชื่อ: cymonx
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 เมษายน,2002 at 10:28:49 [ ด้วย IP : 203.148.255.68 ]
หัวข้อ : ช่วยด้วยครับ file server ด้วย samba มีปัญหา
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใช้ linux - samba แทน nt - netware นำโปรแกรมที่เขียนด้วย Dos ไปไว้ที่ server แล้ว share กันใช้( dbf อยู่บน server ด้วย) พอแต่ละเครื่องเรียกใช้แล้ว เดี๋ยวอืดเดี๋อวเร็ว และถ้า save ข้อมูลพร้อมๆกัน บางเครื่องจะเกิด error ดังนี้ครับ
Unrecoverable error 416: Read error on overlay file
ไม่ทราบว่าผมต้อง set ตรงใหนเป็นพิเศษหรือปล่าว
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jimbo
ส่งเมื่อวันที่ : 25 เมษายน,2002 at 14:51:15 [ ด้วย IP 203.151.120.59 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยด้วยครับ file server ด้วย samba มีปัญหา
ตอบว่า :
มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ เช่น
1. Software ที่เป็น Dos นั้น ใช้อะไรเขียน อะไร compile
2. server ที่ใช้เป็น software หรือ os อะไร
3. Share กันใช้งานกี่เครื่อง
เป็นต้น

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: cymonx
ส่งเมื่อวันที่ : 30 เมษายน,2002 at 12:13:04 [ ด้วย IP 203.148.255.68 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยด้วยครับ file server ด้วย samba มีปัญหา
ตอบว่า :
-เป็น clipper ครับ database ก็ dbf
-server เป็น Linux TLE ครับ
-4 client ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :