Linux
Reply Return

หัวข้อ : วิธีติดตัง้ Hardware เช่น sound modem

ข้อความว่า
ชื่อ: ต้น
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 เมษายน,2002 at 14:25:04 [ ด้วย IP : 203.156.9.162 ]
หัวข้อ : วิธีติดตัง้ Hardware เช่น sound modem
ด้วยข้อความที่ว่า:
ติดตั้งอย่างไรครับ มีWeb หรือหนังสืออะไรดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ(ถ้าเป็นภาไทยจะดีมาก แต่อังกฤษก็ไม่เป็นไร) ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :