Linux
Reply Return

หัวข้อ : vpn

ข้อความว่า
ชื่อ: test
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 เมษายน,2002 at 08:04:56 [ ด้วย IP : 203.149.7.43 ]
หัวข้อ : vpn
ด้วยข้อความที่ว่า:
linux สามารถทำ vpn ได้ หรือ ไม่ ช่วย บอกหน่อย ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ภุชงค์
ส่งเมื่อวันที่ : 19 เมษายน,2002 at 22:22:12 [ ด้วย IP 202.59.254.2 ]
หัวข้อ : Re: vpn
ตอบว่า :
vpn นี่เท่าที่ผมทราบมันเป็น feature ของ hardware ไม่ใช่หรือครับ อย่างไรก็ดีในเมื่อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ network และมีคำกล่าวว่า เน็ตเวิร์คก็คือลีนุกซ์ ลีนุกซ์ก็คือเน็ตเวิร์ค เพราะฉะนั้นผมกล้าท้าพนันว่าทำได้ แต่ทำอย่างไร ไม่รู้ครับ ถ้ารู้เมื่อไรจะกลับมาบอก

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: seh
ส่งเมื่อวันที่ : 29 พฤษภาคม,2002 at 12:42:22 [ ด้วย IP 203.151.156.21 ]
หัวข้อ : Re: vpn
ตอบว่า :
linux ทำ VPN ได้ มีหนังสือขายแล้ว

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :