Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะ set อย่างไรให้สามารถ key ได้หลาย ๆ ภาษา

ข้อความว่า
ชื่อ: gris
ส่งมาเมื่อวันที่ : 18 เมษายน,2002 at 08:21:30 [ ด้วย IP : 203.147.42.67 ]
หัวข้อ : จะ set อย่างไรให้สามารถ key ได้หลาย ๆ ภาษา
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากทราบว่ามีวิธีอะไรที่จะ set linux ให้สามารถพิมพ์ภาษาได้หลาย ๆ ภาษาเหมือนกับบน windows ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :