Linux
Reply Return

หัวข้อ : VMware ช้ามาก

ข้อความว่า
ชื่อ: jack
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 เมษายน,2002 at 15:21:39 [ ด้วย IP : 203.113.67.6 ]
หัวข้อ : VMware ช้ามาก
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องทำอย่างไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: mokoon
ส่งเมื่อวันที่ : 30 เมษายน,2002 at 16:11:26 [ ด้วย IP 202.183.156.57 ]
หัวข้อ : Re: VMware ช้ามาก
ตอบว่า :
How Your PC Spec ?

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :