Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยด้วยครับ ภาษาไทยของ MySQL

ข้อความว่า
ชื่อ: พินิจ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 เมษายน,2002 at 15:42:36 [ ด้วย IP : 203.170.191.1 ]
หัวข้อ : ช่วยด้วยครับ ภาษาไทยของ MySQL
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้ Mandrek 8.XX ผมมีปัญหาเกี่ญวกับ
./configure --with-charset=tis620
ตอนลงผมไม่ได้ใส่ ไว้ด้วย ซึ่งะสามารถแก้ไขได้อย่างไรโดยไม่ต้องลงใหม่ครับ
มีฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นหลายตัว จึงไม่อยากลงใหม่ครับ
ขอบพระคุณครับท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :