Linux
Reply Return

หัวข้อ : iptables -A FORWARD -j DROP หมายความว่าอย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: Master
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 เมษายน,2002 at 23:02:12 [ ด้วย IP : 202.47.238.71 ]
หัวข้อ : iptables -A FORWARD -j DROP หมายความว่าอย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
iptables -A FORWARD -j DROP หมายความว่าอย่างไร อยากรู้ความหมายของมันครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: neo
ส่งเมื่อวันที่ : 17 เมษายน,2002 at 16:57:44 [ ด้วย IP 203.157.165.5 ]
หัวข้อ : Re: iptables -A FORWARD -j DROP หมายความว่าอย่างไรครับ
ตอบว่า :
i don't know

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Dr.T
ส่งเมื่อวันที่ : 22 เมษายน,2002 at 17:03:52 [ ด้วย IP 203.157.254.3 ]
หัวข้อ : Re: iptables -A FORWARD -j DROP หมายความว่าอย่างไรครับ
ตอบว่า :
น่าจะแปลว่า ถ้าใคร (packet ใด) ต้องการจะ transit ผ่าน eth0 ออกไปยังข้างนอกบ้าน (linux) แล้วละก็ ให้ไปตายเสีย (jump to DROP DEATH) = ไม่ให้ผ่านง่ะ :)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :