Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยด้วยเกี่ยวกับ corel photopaint 9 for linux

ข้อความว่า
ชื่อ: pong
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 เมษายน,2002 at 10:10:41 [ ด้วย IP : 203.149.37.155 ]
หัวข้อ : ช่วยด้วยเกี่ยวกับ corel photopaint 9 for linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใครมีเอกสารเกี่ยวกับ corel photopaint 9 for linux บ้าง
หรือเคยใช้บ้าง
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วใช้ไม่ได้มันขึ้นว่า
ไม่มี fontatics อะไรทำนองนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร
เพราะ cd ที่นำมาติดตั้งเอามาจากนิตยาสาร mr.linux

ขอบคุณครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :