Linux
Reply Return

หัวข้อ : set linux บน lan ทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: วีระพงษ์ กิวัฒ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 เมษายน,2002 at 19:16:50 [ ด้วย IP : 203.130.154.122 ]
หัวข้อ : set linux บน lan ทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการทราบวีธีการ set linux บนระบบเครือข่ายlan ครับ มีวิธีการอย่างไรบ้าง และต้องการข้อมูลคัรบ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Dr.T
ส่งเมื่อวันที่ : 22 เมษายน,2002 at 17:07:29 [ ด้วย IP 203.157.254.3 ]
หัวข้อ : Re: set linux บน lan ทำอย่างไร
ตอบว่า :
จาเอาไปทำเป็น server เหรอ? WWW? PROXY? MAIL? SAMBA? DNS? DHCP? ช่วยบอกให้ชัดด้วย

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: cha
ส่งเมื่อวันที่ : 19 มกราคม,2005 at 22:49:03 [ ด้วย IP 202.28.24.66 ]
หัวข้อ : Re: set linux บน lan ทำอย่างไร
ตอบว่า :
ผมต้องการทราบวีธีการ set linux บนระบบเครือข่ายlan ครับ มีวิธีการอย่างไรบ้าง และต้องการข้อมูลคัรบ
SAMBAคัรบ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :