Linux
Reply Return

หัวข้อ : set linux บน lan ทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: วีระพงษ์ กิวัฒ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 เมษายน,2002 at 18:56:54 [ ด้วย IP : 203.130.154.122 ]
หัวข้อ : set linux บน lan ทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการทราบวีธี set linux บน ระบบเครือข่าย lan ทำอย่งไรบ้างครับ
วีธีการ และ ต้องการทราบข้อมูลครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :