Linux
Reply Return

หัวข้อ : แจกฟรีโปรแกรมทำเว็ปไซต์สำเร็จรูป version ใหม่

ข้อความว่า
ชื่อ: Jiranun M.
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 เมษายน,2002 at 11:48:27 [ ด้วย IP : 202.22.34.26 ]
หัวข้อ : แจกฟรีโปรแกรมทำเว็ปไซต์สำเร็จรูป version ใหม่
ด้วยข้อความที่ว่า:
สวัสดีค่ะ
M A S Network Co., Ltd. มีความยินดีที่จะแจกโปรแกรมทำเว็ปไซต์สำเร็จรูป version ใหม่ เพื่อการพัฒนาเว็ปไซต์ของเมืองไทย โปรแกรมดังกล่าวผลิตขึ้นมาจากนักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ช่วยให้ท่านสามารถจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของเว็ปไซต์ท่านได้รวดเร็วขึ้น ทันเหตุการณ์ทันเวลา ทั้งนี้ท่านยังสามารถตกแต่ง ออกแบบหน้าตาเว็ปไซต์ของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง แล้วนำโปรแกรมของเราไปช่วยในการทำงาน จึงทำให้การทำเว็ปไซต์ของท่านง่ายขึ้น นอกจากนี้หากท่านมีเว็ปไซต์อยู่แล้วท่านเราสามารถช่วยท่านนำโปรแกรมของเราที่มีอยู่ใช้ร่วมกับเว็ปไซต์ของท่านได้ ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวได้จาก www.prathomchon.com

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Jiranun M.


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :