Linux
Reply Return

หัวข้อ : ** การทำ ftp server ช่วยด้วยครับ!!!

ข้อความว่า
ชื่อ: PcMan
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 เมษายน,2002 at 09:38:47 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : ** การทำ ftp server ช่วยด้วยครับ!!!
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือผมอยากจะทำ ftp server แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และการทำ Anonymous ftp server ด้วยครับ และเคยลองทำแล้ว ตอน login เป็น Anonymous แล้วจะเข้าไม่ได้ และถ้าเป็น ๊User คนอื่นก็จะสามารถเปิดดู file ของ User อื่นได้ครับ ช่วยบอกด้วยครับ ตอบมาทาง mail ก็ได้ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :