Linux
Reply Return

หัวข้อ : คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยัง

ข้อความว่า
ชื่อ: nikom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 เมษายน,2002 at 15:44:45 [ ด้วย IP : 203.147.48.98 ]
หัวข้อ : คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยัง
ด้วยข้อความที่ว่า:
พบกับความเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองที่ http://www.tarad.com/nikanove

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :