Linux
Reply Return

หัวข้อ : นาฬิกาในRH .7.2 + Samba ไม่ตรง

ข้อความว่า
ชื่อ: สมศักดิ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 เมษายน,2002 at 19:50:25 [ ด้วย IP : 202.183.176.235 ]
หัวข้อ : นาฬิกาในRH .7.2 + Samba ไม่ตรง
ด้วยข้อความที่ว่า:
RH .7.2 + Samba ทำ File Server นาฬิกาต้องตั้งเวลาทุกวัน หรือทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: สิราวุฒิ
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน,2002 at 18:17:08 [ ด้วย IP 203.149.34.219 ]
หัวข้อ : Re: นาฬิกาในRH .7.2 + Samba ไม่ตรง
ตอบว่า :
1 set time zone
2 set date 061012002002
3 set clock
06=เดือน
10=วัน
12=เวลา
00=วินาที
2002 = ปี

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :