Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการทำให้ alias ใน csh ที่มี \!* ใช้งานใน bash

ข้อความว่า
ชื่อ: กุ๊ก ๆ ไก่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 มีนาคม,2002 at 15:32:37 [ ด้วย IP : 203.144.209.69 ]
หัวข้อ : ต้องการทำให้ alias ใน csh ที่มี \!* ใช้งานใน bash
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการทำให้ alias ใน csh ที่มี \!* ใช้งานใน bash จะต้องทำอย่างไรครับ หาอ่านหลายที่แล้ว ไม่เห็นเจอวิธีเลยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :