Linux
Reply Return

หัวข้อ : linux ต่อกัน 2 เครื่องโดยใช้ Null Modem Cable

ข้อความว่า
ชื่อ: TuMeO
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 มีนาคม,2002 at 19:12:00 [ ด้วย IP : 202.28.27.2 ]
หัวข้อ : linux ต่อกัน 2 เครื่องโดยใช้ Null Modem Cable
ด้วยข้อความที่ว่า:
ไม่ทราบว่าจะต้อง set อะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร
ขอความกรุณา แบบละเอียดนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ภุชงค์
ส่งเมื่อวันที่ : 10 เมษายน,2002 at 20:18:19 [ ด้วย IP 202.59.255.67 ]
หัวข้อ : Re: linux ต่อกัน 2 เครื่องโดยใช้ Null Modem Cable
ตอบว่า :
คุณ TuMeO ไปได้ยินมาจากไหนครับว่ามันทำได้ ผมไม่ยักทราบ เท่าที่ทราบก็คือ ไอ้สายพรรค์อย่างว่ามันใช้ได้กับโปรโตคอล MS dial-up เท่านั้นไม่ใช่หรือครับ แต่ที่ผมเข้าใจก็อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ update แล้วก็ได้ เพราะผมเองก็ไม่ใช่พหูสูตรมาจากไหน เอาเป็นว่าถ้าทำได้วานผู้รู้ช่วยเข้ามาตอบหน่อยก็แล้วกันเพราะผมเองก็อยากรู้เหมือนกัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :