Linux
Reply Return

หัวข้อ : Password หายครับ กำหนดใหม่อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: mr.tan
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม,2002 at 13:53:32 [ ด้วย IP : 203.149.56.11 ]
หัวข้อ : Password หายครับ กำหนดใหม่อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใช้ TLE 4.1 ครับ shutdown เครื่องแล้ว Login ใหม่ไม่ได้ password ไม่ผ่าน
(เป็นมา 2 ครั้งแล้วครับ แก้โดยการลงใหม่ ) ใช้ boot ของ TLE ครับ ไม่ได้ ใช้ LILO ไม่ทราบว่าจะเข้า mode single linux อย่างไร และแก้ password ตรงไหนครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :