Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรียกใช้ terminal ที่เป็นรูปหอย ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: อเนก
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม,2002 at 08:28:03 [ ด้วย IP : 202.183.176.200 ]
หัวข้อ : เรียกใช้ terminal ที่เป็นรูปหอย ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
RH.7.2 เรียกใช้ terminal ที่เป็นรูป shell ไม่ได้ ขึ้นมาให้เห็นแป๊ปเดียวก็หายไป และ font ของ kde ก็เปลียนไปด้วย ต้องทำอย่างไรครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :