Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Tape backup for linux

ข้อความว่า
ชื่อ: DoT
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 มีนาคม,2002 at 17:49:15 [ ด้วย IP : 202.29.26.61 ]
หัวข้อ : อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Tape backup for linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Tape backup for linux ใครพอจะทราบบ้างครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :