Linux
Reply Return

หัวข้อ : แก้ปัญหา backup บน linux ให้หน่อยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: asok
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม,2002 at 12:02:48 [ ด้วย IP : 203.155.210.227 ]
หัวข้อ : แก้ปัญหา backup บน linux ให้หน่อยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
หลังจากที่ backup เสร็จแล้ว มี error ขึ้นมาว่า "tar:error exit delayed from previous errors" ทำอย่างไรจึงจะหายไปครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :