Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยหน่อยค่ะ Upgrade redhat 6.1ให้เป็น 7.2

ข้อความว่า
ชื่อ: ษุบ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม,2002 at 11:44:49 [ ด้วย IP : 203.150.14.100 ]
หัวข้อ : ช่วยหน่อยค่ะ Upgrade redhat 6.1ให้เป็น 7.2
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากถามว่าจะทำได้ไหมค่ะ หรือต้อง Upgrade เป็น step เช่น ไปที่ 6.2 ก่อนแล้ว 7.0 7.1 แล้วจึงค่อย 7.2
เพราะKernel เก่ามาก 2.2.12-20 มีอะไรต้องตรวจสอบบ้างค่ะ
ซื้อ CD Redhat มาไว้แล้ว

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: api
ส่งเมื่อวันที่ : 22 มีนาคม,2002 at 12:07:12 [ ด้วย IP 202.183.211.180 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยหน่อยค่ะ Upgrade redhat 6.1ให้เป็น 7.2
ตอบว่า :
สามารภลงแบบ ๊Upgrade ได้เลยครับ เพราะ ตอนที่กำลังจะติดตั้ง โปรแกรมจะถามและให้เราสามรถเลือกลงแบบ ๊Upgrade ได้ ผมเคย Upgrade จาก 6.2 ไป 7.2 เลย ถ้าของเดิมเคยใช้แล้วไม่มีปัญหากับพวก Device ทั้งหลาย ก็ไม่น่ามีปํญหา
เวลาลง ง่ายมากครับ โปรแกรมทำให้หมด

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :