Linux
Reply Return

หัวข้อ : redhat 7.2 เรียกใช้ samba อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: อเนก
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 มีนาคม,2002 at 21:35:42 [ ด้วย IP : 202.183.176.227 ]
หัวข้อ : redhat 7.2 เรียกใช้ samba อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
redhat 7.2 เรียกใช้ samba อย่างไรครับ ตอนติดตั้งเลือกแบบ server แล้วเลือกทั้ง samba , samba+swat พอเรียก #samba start , samba status ,samba stop มันบอกว่าไม่มีคำสั่งนี้ครับ ช่วยผมด้วย..ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: DeAw
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มีนาคม,2002 at 11:36:28 [ ด้วย IP 202.29.26.60 ]
หัวข้อ : Re: redhat 7.2 เรียกใช้ samba อย่างไรครับ
ตอบว่า :
/etc/rc.d/init.d/smb start|stop
หรือ จะเข้าไป set ให้มันทำงานเองตอน Boot
# setup
แล้วเลือก service
แล้วเลือกหัวข้อที่เป็ฯ smb ครับ หรือ smbd นี่แหละไม่แน่ใจครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :