Linux
Reply Return

หัวข้อ : Oracle for Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: 123
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 มีนาคม,2002 at 22:42:20 [ ด้วย IP : 203.151.15.13 ]
หัวข้อ : Oracle for Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
Oracle for linux นี่เป็น free ware หรือเปล่าครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เมธีร์
ส่งเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน,2002 at 23:06:29 [ ด้วย IP 203.155.230.227 ]
หัวข้อ : Re: Oracle for Linux
ตอบว่า :
ไม่แน่ใจแต่สามารถดาวโหลดได้ฟรี ทั้ง v.8 และ 9.0
ทั้งwindows n linux

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ball
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน,2002 at 17:35:13 [ ด้วย IP 202.12.73.6 ]
หัวข้อ : Re: Oracle for Linux
ตอบว่า :
ทดลองใช้เท่านั้นครับ
ใช้จริงต้องซื้อลิขสิทธิ์

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :