Linux
Reply Return

หัวข้อ : x-w32

ข้อความว่า
ชื่อ: too
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 มีนาคม,2002 at 11:51:26 [ ด้วย IP : 202.57.139.194 ]
หัวข้อ : x-w32
ด้วยข้อความที่ว่า:
ช่วยแนะนำวิธี config x-w32 บน server และ client ให้หน่อยครับ
ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :