Linux
Reply Return

หัวข้อ : UATA100

ข้อความว่า
ชื่อ: สุนทร
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 มีนาคม,2002 at 08:50:19 [ ด้วย IP : 202.22.41.236 ]
หัวข้อ : UATA100
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่าผมใช้ RH 7.1 นะครับ คือว่าผมอยากทราบ RH 7.1 สนับสนุน UATA 100 หรือไม่ครับ ถ้าสนับสนุนเราจะรุ็ได้อย่างไรครับ หรือว่าถ้าไม่สนับสนุนเราจะ Config อย่างไรให้สนับสนุนครับ ผมใช้ Mainboard ASUS P4B ครับ RAM 128 HDD Seagate 40 Gb support UATA100 ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :