Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากเรียนการโรงเรียนการโรงแรมที่ประเทศอังกฤษด้วยการสอบชิงทุน ทำงัยดี

ข้อความว่า
ชื่อ: adanac education centre
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 มีนาคม,2002 at 11:08:42 [ ด้วย IP : 203.149.42.17 ]
หัวข้อ : อยากเรียนการโรงเรียนการโรงแรมที่ประเทศอังกฤษด้วยการสอบชิงทุน ทำงัยดี
ด้วยข้อความที่ว่า:
เปิดรับสมัครนักเรียนการโรงแรมเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี2545

+++++++โทรสำรองที่นั่งด่วน!! +++++++

มีการจัดสอบเพื่อชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น.
++ผู้ที่พลาดการสอบครั้งนี้สามารถลงชื่อสำรองเพื่อขอรับการสอบครั้งต่อไป++

ผลประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

-- ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาครั้งนี้ ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลา 1ปีครึ่ง)
เป็นเงิน** 250,000 ** ต่อ 1 ปี
ทั้งนี้รวมถึง
-ค่าเล่าเรียน
-ที่พัก
-อาหาร 3 มื้อทุกวัน

**ไม่มีที่ไหนให้คุณได้มากเท่านี้**
เพราะเราเล็งเห็นโอกาสที่ดี ทางด้านการศึกษา ของคุณ
เราจึงเป็นสื่อกลางให้....เป็นบันใดให้คุณก้าวเดิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบมัธยมปลาย เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป สำหรับหลักสูตร Diploma
2. จบปริญญาตรีสาขาใด้ก็ได้ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปสำหรับหลักสูตร
อนุปริญญาตรี

+++++++โทรสำรองที่นั่งด่วน!! +++++++

มีการจัดสอบเพื่อชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น.
++ผู้ที่พลาดการสอบครั้งนี้สามารถลงชื่อสำรองเพื่อขอรับการสอบครั้งต่อไป++

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1. สำเนา Passport
2. รูปถ่าย 1 1/2 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนา Transcript

Summer Program 2002 เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน

1. Thailand, Bangkok 13,500 บาท
(4 มี.ค.-30 มี.ค. หรือ 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 45)

2. Austrlia(Perth) 65,000 บาท
3. Canada(Vancouver) 92,000 บาท
4. New Zealand(Christchurch) 79,000 บาท
(29 มีนาคม - 25 เมษายน 2545)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ADANAC EDUCATION CENTRE
อาคาร Bangkok Tower ตรงข้าม RCA บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Tel&Fax..0-2308-0787-90,0-1510-9191
http://www.adanac-education.com


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :