Linux
Reply Return

หัวข้อ : ลง Linux TLE 4.0 แล้วภาษาไทยเป็น ???????

ข้อความว่า
ชื่อ: มะเดี่ยวศรี
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์,2002 at 08:24:05 [ ด้วย IP : 203.151.46.3 ]
หัวข้อ : ลง Linux TLE 4.0 แล้วภาษาไทยเป็น ???????
ด้วยข้อความที่ว่า:
ท่านผู้รู้กรุณาชี้แนะด้วยครับ ผมลง Linux TLE 4.0 แล้วเมนูเป็นภาษาไทยทุกอย่าง แต่มีปัญหาตรงชื่อไฟล์ หรือคำอธิบายคุณสมบัติไม่เป็นภาษาไทยครับแต่จะเป็นตัว ???????? เนื่องด้วยเป็นมือใหม่ครับเพิ่งลงเป็นครั้งแรกเลยไม่รู้วิธีแก้ไขครับ ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :