Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้คำสั่งภายนอก กับ ภาษา c บน linux

ข้อความว่า
ชื่อ: ไอ้หนู
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์,2002 at 16:37:23 [ ด้วย IP : 202.28.136.201 ]
หัวข้อ : ใช้คำสั่งภายนอก กับ ภาษา c บน linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมจะใช้ คำสั่ง /usr/local/squid/bin/squid -k reconfigure
โดยจะเอาไปใส่ใน program ภาษา c บน linux นะครับ อะครับ
ให้เวลา run program ตัวนี้ ก็ให้ run คำสั่งดังกล่าวข้างบนด้วยอะครับ
รบกวนด้วยครับ กำลังลำบากมาก

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :