Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดตั้ง mandrake ผ่านแต่บูทแล้ว mouse กับ keyboard

ข้อความว่า
ชื่อ: ทองม้วน
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์,2002 at 10:05:40 [ ด้วย IP : 203.149.47.130 ]
หัวข้อ : ติดตั้ง mandrake ผ่านแต่บูทแล้ว mouse กับ keyboard
ด้วยข้อความที่ว่า:
ติดตั้ง mandrake 8.0 แล้วตอนขณะติดตั้งมัน test จอ mouse และ keyboard ทำงานปกติครับ แต่พอบูทหลังจากติดตั้งเสร็จ mouse กับ keyboard ใช้การไม่ได้ครับ หายไปเลย แรก ๆ เดาว่าเกิดจากการ์ดจอ ก็เปลี่ยนทั้ง sis 6320 และ S3 trio64v+
ก็อาการเดียวกันครับ mouse แบบ ps/2 (ตอนทดสอบ มัน wkork เรียบร้อยแล้วครับ)
ช่วยหน่อยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :