Linux
Reply Return

หัวข้อ : Thai IRC Server (irc.zonic.net)

ข้อความว่า
ชื่อ: webmaster
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์,2002 at 06:58:55 [ ด้วย IP : 207.214.212.186 ]
หัวข้อ : Thai IRC Server (irc.zonic.net)
ด้วยข้อความที่ว่า:
for random domain
/server irc.zonic.net

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: homelaser
ส่งเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม,2004 at 16:59:17 [ ด้วย IP 61.90.83.216 ]
หัวข้อ : Re: Thai IRC Server (irc.zonic.net)
ตอบว่า :
อยากโลดโปรแกรม ที่คุยกันได้เหมือนเพิร์ท ไม่ทราบต้องทำไงบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :