Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง

ข้อความว่า
ชื่อ: ni
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์,2002 at 16:10:54 [ ด้วย IP : 202.29.52.150 ]
หัวข้อ : อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากรู้วิธีการติดตั้ง Suse Linuk

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เชษฐ์
ส่งเมื่อวันที่ : 27 เมษายน,2002 at 16:39:54 [ ด้วย IP 202.183.138.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
อนากรู้เหมือนกันรู้แล้วส่งต่อด้วย

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ผมเอง
ส่งเมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม,2002 at 12:17:36 [ ด้วย IP 203.157.14.245 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
ติดตั้งง่ายครับ แต่ผมยังใช้ภาษาไทยไม่ได้ อิอิ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: ก้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 02 ธันวาคม,2004 at 14:15:44 [ ด้วย IP 202.29.53.21 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
คำสั่งสร้าง Directory ของ Linuk

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: อยากดัง
ส่งเมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม,2004 at 20:25:50 [ ด้วย IP 203.150.217.113 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
ผมก็เหมือน โหลดมาแล้ว 3 แผ่น แต่ติดตั้งไม่เป็น อยากจะใช้ ลินุค จนน้ำลายหกแล้ว

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: วิธีการติดตั่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์,2005 at 13:35:13 [ ด้วย IP 202.143.152.46 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
วิธีการติดตั่ง

ผู้ตอบคนที่ 6
ชื่อ: safg
ส่งเมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม,2005 at 18:02:07 [ ด้วย IP 203.156.61.68 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
lj'

ผู้ตอบคนที่ 7
ชื่อ: neung
ส่งเมื่อวันที่ : 21 กันยายน,2005 at 22:37:28 [ ด้วย IP 58.147.116.230 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้จัก SUSE LINUK มากกว่านี้และวิธีการติดตั้ง
ตอบว่า :
อยากได้คู่มือภาษาไทยของ suse
โดยเฉพาะเรี่องการจัดการไฟล์

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :